Kurs BHP – jak przebiega?

Szkolenie BHP jest niezbędne do zapoznania pracowników z przepisami obowiązującymi na ich stanowiskach. Muszą je przejść wszystkie osoby, które podpisały umowę o pracę. Kurs BHP nie jest ważny bezterminowo, więc trzeba je powtarzać w określonych odstępach czasu.

Czym jest szkolenie BHP?

Szkolenie BHP, czyli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy to nic innego jak zbiór przepisów, których należy przestrzegać w miejscu pracy. Przepisy te określają również, jakie warunki powinny panować w firmie lub biurze, aby pracownicy mieli idealne warunki pracy, co obejmuje zapobieganie wypadkom, jak również zapewnienie higieny pracy dla wszystkich osób związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym miejscu!

Szkolenie wstępne

Wstępne szkolenia BHP są niezbędne, aby zapewnić pracownikom potrzebną wiedzę, zanim zostaną wpuszczeni na teren zakładu. Ich głównym celem jest nauczenie ludzi, co jest potrzebne do wykonywania zadań związanych z ich pracą w bezpieczny sposób, a także nauczenie ich, jak różni pracodawcy radzą sobie z pewnymi zagrożeniami w miejscach pracy. Wstępne szkolenia BHP obejmują zarówno ogólne instrukcje, jak i konkretne lekcje, które pomagają przygotować kogoś nowego na wszystkie aspekty związane z pracą, aby nie było nic zaskakującego w pierwszym dniu!

Dzięki szkoleniom instruktażowym z kolei pracownik uczy się, jak unikać niebezpieczeństw na swoim stanowisku pracy. Obejmuje to naukę o potencjalnych zagrożeniach, sposobach ochrony przed nimi oraz metodach wykonywania bezpiecznych zadań przez cały czas zatrudnienia w firmie. Druga część wstępnego szkolenia BHP jest przeprowadzana przez pracodawcę lub bezpośredniego przełożonego. W tym czasie instruktorzy pokazują pracownikom, jak powinni wykonywać powierzone im zadania zawodowe w środowisku pracy, a także zapoznają uczestników szkolenia z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku, informując ich jednocześnie, jakie zachowania mogą jeszcze bardziej zmniejszyć to ryzyko! 

Szkolenie okresowe

Ustawa wymaga, aby szkolenie okresowe było przeprowadzane co trzy lata w przypadku robotników, pięć w przypadku przedsiębiorców i kierowników. W przypadku pracowników administracyjnych jest to sześć lat. 

Szkolenia wstępne przeprowadza pracodawca lub pracownik służby bezpieczeństwa wyznaczony przez niego. Szkolenia okresowe może przeprowadzić firma zewnętrzna, taka jak na przykład https://www.bhp-center.com.pl/. Oferty można przejrzeć na stronie internetowej i wybrać ofertę odpowiednią dla siebie. 

Powrót na górę