Resurs UTB – na czym polega?

Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 2018 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego konieczne jest odtworzenie historii eksploatacji tych urządzeń w celu dokonania oceny ich stanu technicznego. 

Wymóg odtworzenia eksploatacji UTB został wprowadzony, aby móc dokonać oceny stanu technicznego urządzenia. Rozwiązanie to odnosi się do resursu UTB, który wyznacza parametry ułatwiające ocenę i diagnozę stanu technicznego dźwignic. 

Przepisy z 2018 roku mają na celu regulacje obszaru eksploatacji urządzeń transportu bliskiego z nieznaną historią eksploatacji, przy zachowaniu akceptowalnego stopnia bezpiecznego funkcjonowania urządzenia. 

Resurs – co to jest?

Resurs to okres zdolności użytkowej ustalony teoretycznie lub doświadczalnie, określający czas eksploatacji urządzenia i wyrażony w odpowiednich dla niego jednostkach. Zakłada się, że w tym okresie zagwarantowane jest bezpieczne i sprawne użytkowanie dźwigu. Resurs dla UTB jest określony liczbą cykli pracy, a dla mechanizmów – liczbą godzin w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem obciążenia nominalnego. 

Resurs, czyli szacowanie stopnia wykorzystania urządzenia, dotyczy wszystkich UTB podlegających dozorowi technicznemu. 

Graniczne wartości resursu dla poszczególnych urządzeń:

  • dźwigi do transportu osób lub ładunków – do 160 000 cykli;
  • przenośniki kabinowe i krzesełkowe – do 35 000 cykli;
  • dźwigniki – do 20 000 cykli;
  • stoły podnoszące – od 8 000 do 500 000 cykli;
  • podesty ruchome  – od 40 000 do 100 000 cykli;
  • podnośniki warsztatowe – do 22 000 cykli;
  • podesty załadowcze – do 40 000 cykli.

Jak obliczyć resurs UTB?

Rzeczywistą wartość resursu dla urządzenia należy uzyskać u producenta, jednak nie zawsze jest możliwe. Dodatkowo dane umożliwiające oszacowanie resursu można znaleźć w certyfikatach świadectwach, tabliczkach znamionowych lub w załączonych do dokumentacji deklaracjach.

Przy określaniu resursu należy uwzględnić szacowane obciążenie, liczbę cykli na godzinę oraz liczbę godzin pracy w ciągu dnia i roku. Niektóre UTB wyposażone są w rejestratory widma obciążenia i czasu pracy z obciążeniem oraz bez niego. 

Wytyczne UDT dotyczące eksploatacji urządzeń transportu bliskiego można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego. Resurs UTB można również wykonać we własnym zakresie lub skorzystać z usług profesjonalnej firmy oferującej usługi obliczania resurs dla urządzeń transportu bliskiego i to z pewnością najlepsze rozwiązanie. 

Resurs UDT stanowi podstawowy dokument techniczny, od przedstawienia którego powinna rozpocząć się każda czynność urządzenia związana z procesem technologicznym, wymianą części, zbyciem itp. 

 

Powrót na górę