Rodzina Józefa Piłsudskiego

Rodzina Piłsudskich (litewski: Pilsūdai) to szlachecka rodzina wywodząca się z Wielkiego Księstwa Litewskiego, która zyskała na znaczeniu w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów i II Rzeczypospolitej.

Rodzina była spolonizowaną litewską szlachtą, która z czasem stała się częścią polskiej szlachty; nazywano ją polską rodziną szlachecką lub spolonizowaną litewską rodziną szlachecką. Jej najsłynniejszym członkiem był Józef Piłsudski, nazywany Polakiem lub spolonizowanym litewskim szlachcicem.

Piłsudscy pochodzą z czasów pogańskich na Litwie, a pierwsze wzmianki pochodzą z XIII wieku.

Rodzina wzięła swoją nazwę w 1539 r. od żmudzkiej wsi Pilsūdai (polski: Pilsudy), obecnie znajdującej się w litewskim okręgu Tauragė, gdzie osiadł przodek rodu, starosta upycki Baltramiejus Ginvilas (polski: Bartłomiej Ginwiłł).

Najwcześniejszymi godnymi uwagi członkami rodu są Roch Mikołaj Piłsudski (koniec XVI – początek XVII w.), Stolnik z Wołkowyska. Małżeństwo z Małgorzatą Pancerzyńską – której brat Karol Pancerzyński był biskupem wileńskim – podniosło bogactwo i prestiż rodziny Piłsudskich.

Rodzina została również spokrewniona poprzez kilka małżeństw z Billewiczami, inną znaną i zamożną rodziną szlachecką. W 1863 r. Józef Piłsudski senior poślubił Marię Billewicz; jedno z ich dzieci, Józef Piłsudski młodszy, stał się słynnym polskim bohaterem i dyktatorem, a także najbardziej znanym członkiem rodziny. Do najbliższych i najwybitniejszych krewnych Józefa Piłsudskiego należeli jego trzej bracia – polityk Adam Piłsudski; Bronisław Piłsudski, wybitny etnograf; Jan Piłsudski, prawnik i polityk – i jego córki: Wanda Piłsudska, która pozostała po II wojnie światowej w Anglii, praktykując psychiatrię, w 1990 roku wróciła na stałe do Polski, gdzie zmarła w 2001 roku i Jadwiga Piłsudska, która była pilotem promu podczas II wojny światowej.

Dziś pozostali członkowie rodziny Józefa Piłsudskiego to Japończycy. W rzeczywistości są potomkami Bronisława Piłsudskiego, starszego brata Józefa, który poślubił kobietę z ludu Ajnów i mieszkał na Sachalinie.

Powrót na górę